Felix Wilhelm recently tweeted a Proof of Concept (PoC) of container escape abusing release agent for cgroup v1.

To be able to perform the attack, container was run with the “–privileged” flag which is not a setup for security anyway. When using this flag, containers have full access to all devices and lack restrictions from seccomp, AppArmor, and Linux capabilities. Nevertheless, “–privileged” flag is just a simplification of the necessary requirements for this attack, which is SYS_ADMIN capability for the container itself, as well as VFS for cgroup v1 mount with the read and write permission.

Felix was able to inject a custom command into the mechanism known as a “notify_on_release” in cgroup v1. When the last task in a cgroup leaves it, a release agent is executed by the kernel via call_usermodehelper_exec() (UserModeHelper – UMH) mechanism. Since the kernel is doing ‘clean-up’, UMH is executed on the host outside of the namespace / container.

More information about release_agent can be found here:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v1/cgroups.txt

Linux Kernel Runtime Guard (LKRG) has functionality of limiting an UMH interface. By default, it is allowed to execute only LKRG’s whitelisted programs. For some people it might be not enough and in that case LKRG has an ability to fully lock UMH and nothing can be executed via this interface. This might break things if your distro uses UMH to invoke any programs e.g. if you are using release_agent 😉

You can see how LKRG can save you by preventing and detecting Felix’s container escape (based on UMH) here:

Thanks,
Adam

3

Apr

by pi3


One of the author of Windows Internals (Andrea Allievi) asked me and my friend David Kaplan if we could write a section about System Guard Runtime Attestation for their book. We’ve written about 3-4 pages describing internals of that project which we fully designed. Our section will be included in Windows Internals 7th edition part 2 (release date around August 2019):

Windows Defender System Guard Runtime Attestation (SGRA / SGRM) is internally known as a project Octagon which me and Dave fully designed and implemented together with Octagon v-team. Octagon is now included in every Windows build and first implementation of this new technology has been introduced in Windows 10 April 2018 Update (RS4). You can learn more about this project here:

https://www.microsoft.com/security/blog/2018/04/19/introducing-windows-defender-system-guard-runtime-attestation/

Best regards,
Adam

19

Feb

by pi3

Hi,

We’ve just announced a new version of LKRG 0.6! This release is… BIG! A few words why:

- We've introduced a new mitigation features which we call "poor's man CFI" (pCFI). It is designed to "catch" exploits which corrupts stack pointer to execute ROP and/or execute code not from the official .text section of the kernel (e.g. from the heap page, or user-mode page)
- We are using pCFI to enforce SMEP bit in CR4 and WP bit in CR0. If attacker disables one of that bits, LKRG will re-enable it again
- We've locked-down usermodehelper (UMH) interface - it will kill "class" of exploit abusing UMH
- We've completely rewrote *_JUMP_LABEL support - now it is independent of CPU architecture and can work on any CPU. Previously it was designed for x86 arch. New *_JUMP_LABEL support logic significantly reduce memory footprint, remove whitelisting, simplifies some algorithms and so on...
- We've introduce early boot systemd script/unit. Now you can easily manage LKRG service as any other service in the system. Systemd is the only init system which we support for now, but there is no reason to add support for other systems.
- We've fixed a few known problems with LKRG and made it more stable
- We've made all necessary changes to run LKRG on latest kernels
- A few more!

It’s a big release with a lot of changes. Full announcement can be found here:
https://www.openwall.com/lists/announce/2019/02/19/1

Next, I would like to work on ARM support for LKRG. Stay tuned….

27

Mar

by pi3

LKRG 0.2 was just released and the announcement note can be found here:

http://openwall.com/lists/announce/2018/03/27/1

Read more

9

Feb

by pi3

LKRG 0.1 was just released:

http://www.openwall.com/lkrg/

The change log is as follows:
Read more

I’m happy to announce that my moonlight project is finally released. Thanks to Alexander Peslyak (a.k.a. Solar Designer) it is available through Openwall.

Linux Kernel Runtime Guard (LKRG) is a loadable kernel module that performs runtime integrity checking of the Linux kernel and detection of security vulnerability exploits against the kernel. As controversial as this concept is, LKRG attempts to post-detect and hopefully promptly respond to unauthorized modifications to the running Linux kernel (integrity checking) or to credentials (such as user IDs) of the running processes (exploit detection). For process credentials, LKRG attempts to detect the exploit and take action before the kernel would grant the process access (such as open a file) based on the unauthorized credentials. You can download the current experimental version of LKRG at its brand new homepage:

http://www.openwall.com/lkrg/

LKRG has been in (re-)development for a couple of years, and builds upon one of my prior’s experience with a related project in 2011 (for CERN).

Official announcement had been made by Openwall and it can be read here:
http://www.openwall.com/lists/announce/2018/01/29/1

A lot of useful technical information about LKRG can be found on Openwall wiki page:
http://openwall.info/wiki/p_lkrg/Main

If you would like to support LKRG, you are very welcome to do so 😉 It can be done via Patreon website here:
https://www.patreon.com/p_lkrg

Best regards,
Adam ‘pi3’ Zabrocki

23

Sep

by pi3

Linux kernel programming is always a challenge. Especially, when you are playing with very low-level functionality (like manually sending IPI between the CPUs/cores). Unfortunately, this specific functionality kept making troubles for me for a couple of weeks and I haven’t found ANY information on the internet regarding the issue which I hit/met. That’s why I decided it could be useful for other people if I describe my journey with the APIs like smp_call_function_single() / on_each_cpu(), NMI watchdog which can kill correct task and do not inform about problematic CPU/core etc. I’ve been discussing this issue with Alexander (Solar Designer) and he has started a discussion about that on Linux Kernel Mailing List (LKML) which you can find here:

http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1609.2/03265.html

Thanks,
Adam

Hi,

The journey into CVE-2014-9322 is not straightforward but it is worth to spend some time on it and analyze all available information. I will try my best…

Read more

At the beginning I want to inform all my blog readers this post is in polish language because it refers to the situation in Poland.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że czuję się osobą kompetentną do napisania poniższej analizy. Dla osób, które nie mają zielonego pojęcia, kim jestem przedstawię swój skrócony życiorys zawodowy. Pracuje w branży bezpieczeństwa informatycznego od 2004 roku. Moimi pracodawcami były takie firmy / instytucje jak Hispasec (pracowałem razem z Gynvael Coldwind, Mateusz ‘j00ru’ Jurczyk, Marcin ‘Icewall’ Noga), Europejska Organizacji Badan Jądrowych w Szwajcarii (m.in. pracowałem przy projektach zabezpieczania i rozwijania technologii GRID (np. WLCG, EGEE) oraz projektów takich jak LHC i zajmowałem się m.in. hardeningiem jądra systemu Linux na potrzeby owej organizacji), wykonywałem pentesty i byłem konsultantem dla sporej liczby banków w Polsce jak i za granicą. Byłem architektem bezpieczeństwa w jednym z największych banków inwestycyjnych. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe również dało mi możliwość pracy i uczestniczenia w ciekawych projektach naukowych gdzie starałem się dołożyć swoją cegiełkę bezpieczeństwa. Obecnie pracuje dla Microsoftu w teamie MSRC (grupa Detection & Defence), wcześniej byłem w teamie Science. To tak w dużym skrócie, ponieważ nie jest to temat owego wpisu.

Chciałbym również zaznaczyć, że nie jestem lingwistą, nigdy nie byłem, oraz jestem świadom tego, że popełniam wiele błędów ortograficznych jak i gramatycznych. Nie jest to odpowiednie miejsce na wypominanie mi tego typu pomyłek, ponieważ zaznaczam, że nie jest to nijak związane z tematem, który chcę tutaj poruszyć. Jeżeli masz jakieś kompleksy lingwistyczne to udzielaj się na forach językowych bądź przeprowadzaj konsultacje z prof. Miodkiem. Nie bardzo mnie to interesuje – więc nie wylewaj tu swoich żali językowych.

 

W sobotę (6 kwietnia) miała miejsce nietypowa sytuacja. Otóż bardzo popularny serwis informacyjny (nie techniczny) niebezpiecznik.pl został pośrednio “zhackowany” (świadomie używam cudzysłowu). Otóż z technicznego punktu widzenia, cytując w/w serwis:

“(…) nikt nie przełamał zabezpieczeń Niebezpiecznika, ale włamał się na serwery jednej z firm, z którą współpracujemy i do której to (nie tylko my) odwołujemy się poprzez załączenie skryptu (…)”.

Konsekwencją tego działania było automatyczne przekierowanie na stronę Pastebin zaraz po załadowaniu się serwisu. Zostało to natychmiast zauważone przez polską społeczność internetowa i całe zdarzenie stało się bardzo medialne. Taka sytuacja wynika z wielu czynników. Otóż niebezpiecznik.pl jest blogiem/serwisem niezwykle popularnym. Właśnie ze względu na swój informacyjny (nie techniczny) charakter. Serwis stał się na tyle popularny, że często jest cytowany w mediach głównego nurtu. Zarówno na stronach internetowych jak i poza nimi.

Dodatkowo ekipa projektu niebezpiecznik.pl (w szczególności jego twórca Piotr Konieczny) organizuje wiele szkoleń (płatnych) z zakresu bezpieczeństwa (rożna tematyka). Sprzedaje usługi związane z bezpieczeństwem (testy penetracyjne, audyty, consulting), oraz często jest zapraszany na konferencje gdzie prowadzi wykłady.

Wyżej wymienione czynniki spowodowały swoistą “eksplozję emocji” na temat zaistniałej sytuacji. Jak to się ma do wizerunku serwisu samego w sobie? Swoiste “guru” bezpieczeństwa oraz “wpadka” ze “zhackowanym” serwisem? Dodatkowo strona, na którą było przekierowanie zawierała kontrowersyjny “manifest”. Znajduje się w nim wiele krytyki oraz kontrowersyjnych wniosków.

Moim celem nie jest analizowanie tego manifestu, ani szukaniu potwierdzenia czy też zaprzeczenia postawionych tez, lecz analiza faktu “podważenia społecznego zaufania” do serwisu. Chciałbym się skupić na czymś zupełnie innym. Na czymś, co mnie, jako osobę, która stara się trzymać od tego typu gierek (tak, to są wg mnie gierki) z daleka. Chodzi mi o próbę zbagatelizowania zaistniałej sytuacji przez twórców serwisu i nie przedstawieniu, jakie mogłyby być potencjalne (i zarazem poważne) skutki dokładnie tego ataku. To, że autorzy ataku ich nie zastosowali, lecz wykorzystali do pokazania światu swojego manifestu w cale nie jest wystarczającym powodem by minimalizować zaistniałą sytuację!

 

Skutki ataku

Z punktu widzenia końcowego użytkownika, (czyli zwykłego zjadacza chleba, który odwiedza stronę niebezpiecznik.pl) atak miał takie same skutki jak podmiana strony, czy tez idąc dalej, takie jak atak na serwery DNS. Otóż użytkownik w konsekwencji odwiedził nie ten zasób, który chciał, pomimo że spełnił wszystkie wymagane od niego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, zalecenia. Otóż użytkownik NIE BYŁ zainfekowany żadnym złośliwym oprogramowaniem (rootkit / malware), miał prawidłowo poustawiane serwery DNS, prawidłowo wpisał domenę (nie było żadnych literówek, czy też przekłamań bajtów/bitów nawet z tak abstrakcyjnych przyczyn jak promieniowanie kosmiczne). Z tych właśnie powodów użytkownik UFA odwiedzonym zasobom. Pomimo tego, zaufanie zostało złamane i całkowicie inne treści zostały przesłane. Atakujący wybrał proste i niegroźne dla użytkownika przekierowanie na jego manifest, ale wcale nie musiał tego zrobić. Mógł być bardziej złośliwy…

Z mojego punktu widzenia, poważna sytuacja jest, tak na prawdę bagatelizowana. Czy w sytuacji, gdy ktoś podmieni wpisy w DNS (tudzież wykona udany atak DNS Poisoning) również będziemy mówić o niegroźnej sytuacji, jeśli wpisy w DNS również przekierują na manifest w serwisie Pastebin? Jeśli ktoś przełamie zabezpieczenia serwera (nie ważne czy zdobędzie konto administratora czy nie) i podmieni stronę fizycznie na serwerze, która będzie przekierowywać na manifest w serwisie Pastebin, również będziemy bagatelizować? Czy też nawet porównując absurdalnie do ataków typu phishing (absurdalnie, ponieważ w atakach typu phishing zazwyczaj potrzeba zmusić użytkownika do wykonania specyficznej operacji, w tym ataku wszystko było automatyczne), które przekierują na Pastebin z manifestem też to zbagatelizujemy? Otóż wg mnie NIE! Konsekwencje wszystkich z wyżej opisanych ataków są dokładnie takie same! Użytkownik łączy się z serwerem z “czystej”, niezainfekowanej maszyny, prawidłowo wpisuje domeny i prawidłowo inicjalizuje połączenie, w każdym z w/w ataków otrzymałbym inną treść niż spodziewana…

 

W takim razie, jeśli nie przekierowanie na Pastebin, to co?

Otóż atakujący miał ogrom możliwości. Ponieważ serwis niebezpiecznik.pl jest serwisem niezwykle popularnym, naturalną rzeczą jest zaatakowanie wszystkich jego użytkowników. Można to zrobić na różne sposoby. Atakujący mógł wstrzyknąć kod JavaScript, który serwowałby nieznane ataki na aplikacje (0day) np. Java, Flash, etc i wówczas taki exploit po udanym ataku może ściągnąć złośliwe oprogramowanie (rootkit / malware) i zainstalować na maszynie ofiary. Taki scenariusz ataku nosi nazwę drive-by-download i jest dość popularny właśnie ze względu na zaufanie, jakie mają serwery wśród użytkowników. W ciągu paru sekund taki scenariusz mógłby stworzyć niezły botnet z komputerów użytkowników odwiedzających serwis niebezpiecznik.pl. Nie ma tu żadnej różnicy, jaką metodą byłby serwowany złośliwy kod JavaScript. Każdy z opisywanych ataków (włączając ten, który dotyczył serwisu niebezpiecznik.pl) miałby ten sam skutek!

Inny scenariusz, który mógłby zaistnieć, to stworzenie dokładnej kopi 1: 1 serwisu niebezpiecznik.pl na kontrolowanej przez atakującego maszynie i tam przekierować odwiedzających. Również takie działanie ma ogromne konsekwencję! Ponieważ strona jest całkowicie i w każdym detalu kontrolowana przez atakującego, więc mógłby na przykład podmienić przycisk “like” facebook’a w taki sposób by przekierowało na fałszywą stronę logowania do serwisu facebook i ukraść dane z formularza logowania. Oczywiście są różne inne opcje wykorzystania tej sytuacji – ten jest jednak najbardziej obrazowy dla szarego użytkownika.

Innym wartościowym atakiem jest zaatakowanie odnośników na stronie niebezpiecznik.pl., Jakie? Przyjrzyjcie się odnośnikowi “Kontakt”, “Audyty & Pentesty” oraz “Reklama”. Najpierw “Kontakt”:

kontakt

Serwis informuje, że potrafi chronić tożsamość swoich informatorów. Jeżeli przekierujemy połączenie na stronę całkowicie kontrolowaną przez atakującego, wówczas można stworzyć 1: 1 kopie tego formularza, który wysyłałby wszystkie informacje do atakującego zamiast do serwisu. Wówczas informator myślałby, że jest chroniony przez serwis niebezpiecznik.pl, a w konsekwencji nic takiego nie miałoby miejsca. Tylko w kwestii atakującego byłoby to, czy poinformować serwis, że takie zgłoszenie było (poprzez forwardniecie tego, co przechwycił) czy tez nie. A komu on te dane by ujawnił, to już decyzja atakującego.

O wiele gorsza sytuacja mogłaby zaistnieć w pozostałych odnośnikach. Najpierw “Audyty & Pentesty”:

pentest

Mając kontrole nad tym formularzem, atakujący miałby możliwość wykradzenia wszystkich potencjalnych klientów serwisowi niebezpiecznik.pl. Przechwytując takie dane i informacje o chęci uczestnictwa w szkoleniu, można przedstawić konkurencyjną i lepszą (finansowo) ofertę, oraz przy okazji zrobić czarny PR dla serwisu, że firma sprzedająca usługi bezpieczeństwa nie potrafi zadbać o swoje własne. Takie działanie miałoby katastrofalne skutki dla serwisu niebezpiecznik.pl. De facto takie samo zagrożenie istnieje dla zakładki “Szkolenia”:

szkolenia

Mało tego, występują tutaj komentarze od zadowolonych klientów. Kontrolując tę stronę, można również zastosować czarny PR i opublikować wpisy niekorzystne serwisowi.

Jeżeli chodzi o odnośnik “Reklama”:

reklama

Atakujący mógłby zrobić psikusa poprzez podmianę cennika oraz adresu email kontaktowego na całkowicie arbitralny…

Nie muszę wspominać, że jeśli była możliwość stworzenia niewidzialnego <iframe> na oryginalnej stronie niebezpiecznik.pl i “przesłonić” oryginalne przyciski, wówczas atak mógłby być praktycznie niezauważony przez długi czas i byłby tragiczny w skutkach dla serwisu.

 

 

Dlaczego powstał ten wpis? Jaki miał cel?

Nie mam nic przeciwko serwisowi niebezpiecznik.pl ani jego właścicielowi (Piotrowi). De facto znamy się i kojarzymy. Nie mam zamiaru oceniać manifestu, który został zamieszczony, ani samej przyczyny ataku. Nie mniej jednak próba bagatelizowania zaistniałego problemu z mego punktu widzenia jest niewłaściwa. Miedzy innymi z tego względu, że osoby nieobeznane w temacie mogą sobie nie uświadamiać, jakie potencjalne skutki może nieść nawet taki atak, jaki dotknął serwis niebezpiecznik.pl. Jest to o tyle zgubne, że takie osoby mogą uwierzyć w to, że tak naprawdę nic się nie stało i nigdy nie będą na to uczulone. Takie zachowanie jest błędne! Atak miał miejsce i wg mnie mógł mieć bardzo wymierne i poważne skutki (zarówno finansowe dla serwisu niebezpiecznik.pl). Dodatkowo na samym początku tytuł wpisu na serwisie (niebezpiecznik.pl) poruszający zaistniały atak brzmiał następująco:

“Dołączyliśmy do grona największych :-) -- Niebezpiecznik.pl –“

W treści postu było ewidentne bagatelizowanie zaistniałej sytuacji i próba uwypuklenia, że nie zostało nic złamane po stronie serwera niebezpiecznik.pl i nie są oni za nic odpowiedzialni w tej sytuacji. Jednak prawdopodobnie po paru nieprzychylnych komentarzach na serwisach społecznościach temat postu został zmieniony na:

“Mogło być gorzej, czyli zastanów się do których skryptów się odwołujesz”

Natomiast w treści postu został dodany element humorystyczny:

“Można dowcipnie powiedzieć, że dołączyliśmy do grona najlepszych ;)”

Została więc ewidentnie zmieniona retoryka wypowiedzi, natomiast dalej nie zauważyłem merytorycznego wyjaśnienia potencjalnych skutków ataku, a jedynie zmniejszenie uwypuklenia bagatelizowania problemu.

 

Właśnie merytoryczne wyjaśnienie potencjalnych skutków jest jedyną przyczyną napisania tego długiego postu. Jeszcze raz chcę podkreślić ze nie mam nic przeciwko opisywanemu serwisowi…

 

Ps. Cytat kolegi na temat postu w serwisie niebezpiecznik.pl poruszający włamanie:

 “Dostałem dziś w pysk dołączając tym samym do grona najlepszych, którzy dostali kiedyś w pysk: Mike Tyson, Andrzej Gołota, Evender Holyfield i sam Muhammad Ali.”

 

Pozdrawiam,

Adam ‘pi3’ Zabrocki

20

Feb

by pi3

As some of you know I am(was) active developer in ERESI project. ERESI stands for The ERESI Reverse Engineering Software Interface, its web page stands at: www.eresi-project.org.

eresi-logo

 

For those who do not know the project, The ERESI Reverse Engineering Software Interface is a multi-architecture binary analysis framework with a domain-specific language tailored to reverse engineering and program manipulation.

 • Feature both user-mode and kernel-mode support for instrumentation, debugging and program analysis
 • Handle INTEL and SPARC machine programs (partial support for ARM, MIPS and ALPHA processors).
 • Designed for analysis of Operating Systems based on the Executable & Linking Format (ELF) in particular on the Linux OS.
 • Support many features on *BSD, Solaris, HP-UX, IRIX and BeOS.
 • Trace into any OS in a virtual machine or emulator using the GDB serial protocol.
 • Construct and display program graphs in native code as well as Intermediate Representation (IR) code
 • Does not need symbols or debug info to operate most of its features (but will use them if available in ELF/DWARF/STABS)
 • Inject or debug code that runs without executable data segment (PaX, Openwall, etc)
 • Prone modularity and reuse of code.

Here are the main programs that compose the ERESI framework:

 • elfsh : An interactive and scriptable static program instrumentation tool for ELF binary files.
 • kernsh: An interactive and scriptable runtime kernel instrumentation tool for live code injection, modification and redirection.
 • e2dbg : An interactive and scriptable high-performance process debugger that works without standard OS debug API (without ptrace).
 • •etrace : A scriptable runtime process tracer working at full frequency of execution without generating traps.
 • kedbg: An interactive and scriptable OS-wide debugger interfaced with the GDB server, VMware, Qemu, Boches and OpenOCD (JTAG) via the GDB serial protocol.
 • Evarista: A work-in-progress static binary program transformer entirely implemented in the ERESI language.

Beside those top-level components, ERESI contains various libraries that can be used from one of the previously mentioned tools, or in a standalone third-party program:

 • libelfsh : the binary manipulation library used by ELFsh, Kernsh, E2dbg, and Etrace.
 • libe2dbg : the embedded debugger library operating within the debuggee program.
 • libasm : the smart disassembling engine (x86, sparc, mips, arm) that gives both syntactic and semantic attributes to instructions and their operands.
 • libmjollnir : the control flow analysis and fingerprinting library.
 • librevm : the Runtime ERESI virtual machine, that contains the central runtime environment implementation of the framework.
 • libstderesi : the standard ERESI library containing more than 100 built-in analysis commands.
 • libaspect : the aspect library brings its API to reflect code and data structures in the ERESI language.
 • libedfmt : the ERESI debug format library which can convert dwarf and stabs debug formats to the ERESI debug format.
 • libetrace : the ERESI tracer library, on which Etrace is based.
 • libkernsh : the Kernel shell library is the kernel accessibility library on which Kernsh is based.
 • libgdbwrap : The GDB serial protocol library, for compatibility between ERESI and GDB/VMware/Boches/QeMu/OpenOCD.

ERESI is quite famous project. Many technical articles about ERESI was published on the phrack (#61, #63). In 2007 ERESI team gave a talk at Blackhat European Conference. In 2008 we gave invited talk at the SSTIC conference.

ERESI active development has restart as of February 2013. Most of our developers was very busy for last few years and unfortunately project wasn’t on the top of our priority. I hope now we will be able to finish our ideas and make up for lost time…

 

Best regards,

Adam